ادامه مطلب

بازدید فرماندار محترم شهرستان تبریز و مدیرکل بهزیستی استان از سالمندان موسسه خیریه فیاض بخش تبریز

طی بازدید فرماندار محترم شهرستان تبریز جناب آقای دکتر مهدوی و مدیرکل بهزیستی استان جناب آقای دکتر ارشد زاده و مدیر کل اداره کل سلامت وامور اجتماعی شهرداری تبریز  جناب آقای دکتر حسن زاده و رئیس بنیاد فرزانگان سالمندان استان جناب آقای دکتر اسکندرنژاد درطی اظهاراتی اینگونه بیان نمودند. جناب آقای دکتر اسکندرنژاد که درسال […]

ادامه مطلب

ارشد زاده مدیرکل محترم بهزیستی استان در همایش بزرگ خیرین

     ارشد زاده  مدیرکل محترم بهزیستی استان ،  مجموعه فیاض بخش را از بزرگترین شرکای اجتماعی بهزیستی خواند و از مددجویان این مرکز  بعنوان انسان هایی معصوم که از اهالی بهشت میباشند یاد کرد و خیرین ارجمند را خدمتگزار اهالی بهشت خواندند که این  خدمت  یک موهبت الهی و شایسته تقدیر میباشد.