ادامه مطلب

دکتر شهرتی فر معاون محترم امنیتی و سیاسی استانداری

    دکترشهرتی فرمعاون محترم امنیتی وسیاسی استانداری نیزدراین راستا کارهای خیرخواهانه دراین استان را ریشه درگذشته های دوراین مردم دانسته ومجموعه خیرین واعمال بشر دوستانه در این استان را، نسبت به سایراستان ها سرآمد شمرده واینگونه عنوان داشتند که بایستی قدردان این نعمت الهی بوده وخداوند متعال را شاکر باشیم. امید براین است که خیرین […]

ادامه مطلب

دکتر ایرج شهین باهر شهردار محترم کلانشهر تبریز

  دکتر ایرج شهین باهر شهردار محترم کلانشهر تبریز ،مردم آذربایجان را خیر خواه ونو ع  دوست  و دارای فرهنگ غنی  شمرد و به  عزم این مردم  خیر تبریز  به شهر بدون گدا مشهور گشته  و  با توجه به اینکه   ۱۰ درصد جمعیت جهان را معلولین تشکیل می دهد اداره چنین مراکزی  همت  خیرین بزرگوار […]

ادامه مطلب

ارشد زاده مدیرکل محترم بهزیستی استان در همایش بزرگ خیرین

     ارشد زاده  مدیرکل محترم بهزیستی استان ،  مجموعه فیاض بخش را از بزرگترین شرکای اجتماعی بهزیستی خواند و از مددجویان این مرکز  بعنوان انسان هایی معصوم که از اهالی بهشت میباشند یاد کرد و خیرین ارجمند را خدمتگزار اهالی بهشت خواندند که این  خدمت  یک موهبت الهی و شایسته تقدیر میباشد.  

ادامه مطلب

خوش آمد گویی مدیر عامل محترم موسسه خیریه فیاض بخش تبریز در همایش بزرگ خیرین

  مدیر عامل محترم موسسه خیریه فیاض بخش تبریز حاج حسین سعادت صادقی در این همایش از کلیه خیرین بزرگوار که با حضور مستمر در امر نگهداری و تامین نیازهای مددجویان این مرکز مشارکت دارند ضمن عرض خیرمقدم و تقدیر و تشکر، ازخداوند متعال برایشان طلب اجروپاداش کریمانه نمودند.

ادامه مطلب

مهربانی شما چه رنگی است ؟

  مشارکت های مردمی موسسه خیریه فیاض بخش تبریز  مهربانی شما چه رنگی است ؟ شماره حساب موسسه خیریه فیاض بخش تبریز ۱۱ ۶۰ ۶۰ ۶۰ ۵۵بانک ملت شعبه ابوریحان شماره کارت حساب موسسه خیریه فیاض بخش تبریز ۴۴۱۳  ۸۷۵۸  ۳۳۷۸  ۶۱۰۴ بانک ملت