بازدید عضو محترم شورای اسلامی کلانشهر تبریز جناب آقای دکتر نیکوخصلت و معاونت محترم فرهنگی هنری شهرداری تبریز ازموسسه خیریه فیاض بخش تبریزدر پنجمین روز سال۱۳۹۷