کمک های مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و خیرین موسسه خیریه فیاض بخش تبریز به مناطق سیل زده ارسال شد