اردوی تفریحی سیاحتی و زیارتی مددجویان موسسه خیریه فیاض بخش تبریز در تفرجگاه عون ابن علی