ادامه مطلب

سفارش بنرهای تسلیت موسسه خیریه فیاض بخش تبریز

  موسسه خیریه فیاض بخش تبریز،ضمن تقدیروتشکرازمشارکت خیرین ارجمند درامورنگهداری معلولین ذهنی،جسمی وسالمندان؛این موسسه جهت بهبود وتامین رفاه مددجویان عزیز اقدام به چاپ بنرتسلیت به جای تاج گل درمراسمات همشهریان محترم نموده که درامد حاصل صرف هزینه های دارودرمان وسایرهزینه های نگهداری ازمددجویان میگردد . جهت اطلاع از شرایط  سفارش بنر با شماره تلفن ۳۴۷۹۹۵۵۷  تماس حاصل فرمائید. […]

ادامه مطلب

سفارش بنرهای تسلیت موسسه خیریه فیاض بخش تبریز

موسسه خیریه فیاض بخش تبریز،ضمن تقدیروتشکرازمشارکت خیرین ارجمند درامورنگهداری معلولین ذهنی،جسمی وسالمندان؛این موسسه جهت بهبود وتامین رفاه مددجویان عزیز اقدام به چاپ بنرتسلیت به جای تاج گل درمراسمات همشهریان محترم نموده که درامد حاصل صرف هزینه های دارودرمان وسایرهزینه های نگهداری ازمددجویان میگردد . جهت اطلاع از شرایط  سفارش بنر با شماره تلفن ۳۴۷۹۹۵۵۷  تماس حاصل فرمائید.

ادامه مطلب

چاپ بنر

    موسسه خیریه فیاض بخش تبریز ، ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت خیرین ارجمند در امور نگهداری معلولین ذهنی،جسمی و سالمندان ؛این موسسه جهت بهبود و تامین رفاه  مددجویان عزیز  اقدام به چاپ بنر تسلیت به جای تاج گل  در مراسمات همشهریان محترم نموده  که  درامد حاصل صرف  هزینه های دارو  درمان و […]