قدردانی مدیرکل محترم بهزیستی استان آذربایجان شرقی از هیئت مدیره موسسه خیریه فیاض بخش تبریز