? بازدید فرماندار محترم شهرستان تبریز و مدیرکل بهزیستی استان از سالمندان موسسه خیریه فیاض بخش تبریز | بهزیستی فیاض بخش تبریز
header

بازدید فرماندار محترم شهرستان تبریز و مدیرکل بهزیستی استان از سالمندان موسسه خیریه فیاض بخش تبریز

طی بازدید فرماندار محترم شهرستان تبریز جناب آقای دکتر مهدوی و مدیرکل بهزیستی استان جناب آقای دکتر ارشد زاده و مدیر کل اداره کل سلامت وامور اجتماعی شهرداری تبریز  جناب آقای دکتر حسن زاده و رئیس بنیاد فرزانگان سالمندان استان جناب آقای دکتر اسکندرنژاد درطی اظهاراتی اینگونه بیان نمودند.

جناب آقای دکتر اسکندرنژاد که درسال ۵۸ مدیر فیاض بخش بوده اند ، اظهار نمودند :

در سال مدیریتی وی حدودا ۴۷۵نفر مددجو داشتیم که کلا در تبریز یک مرکز نگهداری بود بنام مجتمع بهزیستی شهید دکتر فیاض بخش که همزمان یک کانون کارآموزی نیز بود که بچه های بی سرپرست به این مرکز انتقال داده شده بودن و تعداد ۱۵ نفر آنها سالمند بودند .درآن زمان مردم خیر و نوع دوست شهرمان ، مشارکت چشمگیری در هزینه ها و نیازهای این مجموعه می نمودند. طی چندین سال اخیر مراکز زیادی تاسیس گردیده و همچنان مردم عزیزمان از این مجموعه ودیگر مراکز یاری و حمایت می نمایند که تعداد نفرات سالمند رو به رشد میباشد .خوشبختانه مدیریت موسسه خیریه فیاض بخش تبریز خدمات شایان وچشمگیری را به این مجموعه ارائه می دهند واز سالمندان عزیزمان مراقبت می نمایند و بنده از مدیرعامل موسسه واعضای هیئت مدیره این مرکز تقدیر وتشکر مینمایم.

 وهمچنین درادامه گفتگو جناب آقای دکتر مهدوی فرماندار محترم شهرستان تبریز  ضمن اظهار رضایت مندی از مجموعه فیاض بخش تبریز وتقدیر وتشکر از این مجموعه طی بازدید از بخش های نگهداری سالمندان و مصاحبه با صداو سیمای استان آذربایجان شرقی اظهار نمودند :

طی چند سال آتی برنامه های مسمر ثمری برای سالمند های عزیزمان خواهند داشت و ضمن درخواست از ریاست بنیاد فرزانگان سالمندان استان جناب آقای دکتر اسکندرنژاد  با حضور درشورای شهرستان تبریز و مطرح نمودن خدمات بهینه ای برای جامعه سالمندی درنظر گرفته شود.

وجناب آقای دکتر حسن زاده اینگونه بیان نمودند :

باید گفته ها را به عمل تبدیل نماییم و مراکز نگهداری سالمندان را توانمند سازی کرده و میبایست توجه قابل ملاحظه ای به سالمندان نماییم؛ چون قشر آسیب پذیر جامعه بوده و بیشتر در معرض بیماری می باشند و تقدیر وتشکر از مجموعه فیاض بخش نمودند.