? راه اندازی درگاه پرداخت اینترنتی سایت موسسه خیریه فیاض بخش تبریز | بهزیستی فیاض بخش تبریز
header

راه اندازی درگاه پرداخت اینترنتی سایت موسسه خیریه فیاض بخش تبریز

خیریــن ارجمنــد :

از مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ میتوانید مشارکت های مردمی خود را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی سایت موسسه خیریه فیاض بخش تبریز واریز نمائید.

 


تقدير و تشکر از مشارکت شما ، دعاي خير مددجويان پشت و پناهتان باد.