حضور مددجویان موسسه خیریه فیاض بخش تبریز در جشنواره غذای سلامت شهرداری تبریز پارک بانوان شمس