? مراسم با شکوه عید سعید قربان و اهداء نذورات و قربانی خیرین محترم | بهزیستی فیاض بخش تبریز
header

مراسم با شکوه عید سعید قربان و اهداء نذورات و قربانی خیرین محترم