? حضور موسسه خیریه فیاض بخش تبریز در نمایشگاه بین المللی تبریز | بهزیستی فیاض بخش تبریز
header

حضور موسسه خیریه فیاض بخش تبریز در نمایشگاه بین المللی تبریز

       ۱۴ اسفند  الی  ۲۷  اسفند  ماه 

                           سالن  پروین  اعتصامی  غرفه

     موسسه خیریه فیاض بخش تبریز

                                                                              منتظر حضور سبزتان هستیم .