? خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان شرقی در روز جهانی معلولین همراه مددجویان موسسه خیریه فیاض بخش تبریز | بهزیستی فیاض بخش تبریز
header

خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان شرقی در روز جهانی معلولین همراه مددجویان موسسه خیریه فیاض بخش تبریز