? خوش آمد گویی مدیر عامل محترم موسسه خیریه فیاض بخش تبریز در همایش بزرگ خیرین | بهزیستی فیاض بخش تبریز
header

خوش آمد گویی مدیر عامل محترم موسسه خیریه فیاض بخش تبریز در همایش بزرگ خیرین

 

مدیر عامل محترم موسسه خیریه فیاض بخش تبریز حاج حسین سعادت صادقی در این همایش از کلیه خیرین بزرگوار که با حضور مستمر در امر نگهداری و تامین نیازهای مددجویان این مرکز مشارکت دارند ضمن عرض خیرمقدم و تقدیر و تشکر، ازخداوند متعال برایشان طلب اجروپاداش کریمانه نمودند.