? ارشد زاده مدیرکل محترم بهزیستی استان در همایش بزرگ خیرین | بهزیستی فیاض بخش تبریز
header

ارشد زاده مدیرکل محترم بهزیستی استان در همایش بزرگ خیرین

 

 

 ارشد زاده  مدیرکل محترم بهزیستی استان ،  مجموعه فیاض بخش را از بزرگترین شرکای اجتماعی بهزیستی خواند و از مددجویان این مرکز  بعنوان انسان هایی معصوم که از اهالی بهشت میباشند یاد کرد و خیرین ارجمند را خدمتگزار اهالی بهشت خواندند که این  خدمت  یک موهبت الهی و شایسته تقدیر میباشد.