header

 

 

۱ – مطالب وبسایت موسسه خیریه فیاض بخش تبریز صرفاً به منظور اطلاع رسانی اشخاص حقیقی و حقوقی است که مایل به آشنایی، همکاری، کمک رسانی، عضویت و یا کسب اطلاعات تخصصی در حوزه‌های مالی، حمایتی و درمانی موسسه خیریه فیاض بخش تبریز و جهت کمک به مددجویان  می‌باشند.

۲ – حقوق لوگو، تصاویر (اعم از عکس یا ویدئو) و طراحی‌های این وبسایت منحصراً متعلق به موسسه خیریه فیاض بخش تبریز بوده، اقتباس و کپی از آنها به هر دلیلی حتی با قصد کمک به موسسه خیریه فیاض بخش تبریز ممنوع می باشد.

۳ – موسسه خیریه فیاض بخش تبریز با این باور که تمامی افراد قصد خیر و کمک به مددجویان این مرکز را دارند از همه شما عزیزان تقاضا می‌کند در صورتیکه قصد استفاده از نام و لینک موسسه خیریه فیاض بخش تبریز یا تبلیغ برای موسسه خیریه فیاض بخش تبریز در سایت خود را دارید، این کار را با اطلاع و کسب موافقت موسسه خیریه فیاض بخش تبریز انجام دهید. هر گونه استفاده از نام، لوگو و لینک بدون کسب موافقت کتبی موسسه خیریه فیاض بخش تبریز غیر قانونی بوده و قابل پیگرد قانونی می‌باشد.

۴ – موسسه خیریه فیاض بخش تبریز به جز دفاتری که مشخصات آنها در وبسایت قید شده، شعبه یا دفتر نمایندگی دیگری در ایران یا خارج از ایران ندارد.